Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

onsdag 11. mars 2015

Program seminar i Åsgårdstrand 12 -13.mars 2015

        
Torsdag 12.mars
Tema før lunsj: 
Fagskolene fremtid og prosjekt Yrkeshøyskolen
10.00               Oppstart og seminarets formål v/prosjektleder
10.05               Bakgrunn for igangsetting av forprosjekt Yrkeshøyskolen
v/prosjektansvarlig rektor Jens Christian Thysted, Fagskolen Telemark
10.20               Orientering om prosjektstatus v/prosjektleder
10.45               Spørsmål og kommentarer
11.00               Kaffepause
11. 15              Orientering om fagskoleutvalgets innstilling (NOU 2014:14)
v/ utvalgsmedlem rektor Ivar Lien, Fagskolen Innlandet
                        Hva vil dette kunne bety for fagskolene? v/rektorene    
                   
12.00               Lunsj
                   
Tema torsdag ettermiddag: Byggenæringenes kompetansebehov
13.00               Om samarbeidsprogrammet Bygg 21 og hvilke kompetanseområder den nye
                        utdanningen bør fokusere på.   v/Jørn Forbord, Bygg 21
13.30               Byggenæringens kompetansekrav
-        Orientering ved arbeidsgruppens medlemmer (NELFO, NRL, EBA, El &IT forbundet, Fellesforbundet)
14.00               Orientering om FLIBA – prosjektet v/ Per-Erik Jevne, Byggenæringens Forlag
(FLIBA - Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen)
14.30               Kaffepause
15.00               Gruppearbeid
17.00 - 18.00  Oppsummering i plenum
19.00               Middag


Program seminar Åsgårdstrand fredag 13.mars
Tema fredag 13.mars: 
Fagplaner for det nye yrkesbachelor -studiet
8.30     Kort oppsummering fra dag 1 og planen for dag 2 v/prosjektleder
8. 40    Forslag til struktur og moduloppbygging KEM bachelor v/ Ole Harald Larmerud, NRL
            Spørsmål og kommentarer
9.30     Kaffepause
9.45     Gruppearbeid Fagplaner
11.15   Oppsummering gruppearbeid
       
11.45   Kaffepause
12.00   Hvordan bør prosessen videre legges opp mht utarbeidelse av fagplaner ?
13.00   Lunsj
14.00 Avreise
Sigurd Kokkersvold


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar