Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

mandag 2. november 2015

BEDRIFTER I BYGGENÆRINGEN ØNSKER AT FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET SKAL ETABLERE EN NY YRKES-BACHELOR UTDANNING.Gjennom prosjektet «Yrkeshøyskolen Øst» er fagskolene på Østlandet i ferd med å utvikle en erfaringsbasert og praktisk rettet høyere yrkesfaglig utdanning på bachelor-nivå som påbygging til 2-årig teknisk fagskole, med vekt på operativ lederkompetanse.
En yrkesbachelor-utdanning vil være noe helt nytt i Norge, men det finnes et tilsvarende høyere yrkesfaglig utdanningstilbud i Danmark. Dette vil være noe helt annet enn den relativt akademiske og realfagtunge ingeniørutdanningen som høyskolene tilbyr.
Den nye yrkesbachelor-utdanningen skal være praktisk og lagt opp i samsvar med byggenæringens kompetansebehov innen byggeplassledelse.

Se spørreundersøkelsen her

Det er gjennomført en spørreundersøkelsen i samarbeid med Bygg 21 og bransjeorganisasjonene EBA (entreprenørbedriftene), NELFO (elektrobedriftene) og Rørentreprenørene blant medlemsbedriftene i Østlandsfylkene.
Undersøkelsen dokumenterer at prosjekt Yrkeshøyskolen er godt forankret i byggenæringen.
67% av respondentene har svart at de mener vi bør etablere Yrkeshøyskolen, 23% vet ikke og 10% er imot.

For øvrig fremgår det mye positivt om dagens fagskoleutdanning også;
•75% av respondentene (bedriftene) har fagskoleingeniører som prosjekt- og byggeplassledere i dag 
•55 % har behov for å rekruttere personell med 2 årig fagskoleutdanning (fagskoleingeniører)
For prosjekt Yrkeshøyskolen;
•59% mener de har behov for å styrke kompetansen mht ledelse og gjennomføring av prosjekter
•58% vil ha behov for prosjekt og byggeplassledere som har tilleggsutdanning utover 2-årig teknisk fagskoleutdanning
•63% mener det er behov for et nytt utdanningstilbud som påbygging til 2-årig fagskole og et flertall (54%)mener at det er viktig at dette gir formell bachelor-grad.

Det henvises til vedlagte resultater fra spørreundersøkelsen. Vi er nå i gang med bedriftsintervjuer for å gå i dybden mht faglig innhold i den nye yrkes-bachelorutdanningen.  


Mvh Sigurd Kokkersvold
Prosjektleder Yrkeshøyskolen
Tlf 915 50882

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar