Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

onsdag 20. mai 2015

Oppsummering gruppearbeid Åsgårdstrand 12 -13.marsOppgave 1.
Hvor viktig mener dere prosjekt Yrkeshøyskolen er for fagskolenes framtid?
·         Yrkeshøyskolen viktig for rekruttering (2)
·         Viktig som karrierevei for studenter
·         Fagskolene må stå på egne ben!
·         Kan bidra til akkreditering
·         Kan være litt negativ for 2 årig fagskoleutdanning (kommunikasjon viktig)
·         Vi trenger støtte fra næringslivet
·         Utdanningen bør være 3 år (ikke 3 ½)
·         Yrkeshøyskolen like viktig som fagskolereformen
·         Det er behov i næringslivet
·         Byggenæringen mangler gode ledere og det er mange dårlige gjennomførte prosjekter
·         Faglig ledelse er vektlagt forskjellig
Oppsummering
a) Yrkeshøyskolen er viktig for rekruttering og som karrierevei, kan også bidra til akkreditering
b) Fagskolene må stå på egne bein (er det viktigste, Yrkeshøyskolen blir et supplement)
c) Byggenæringene mangler gode ledere, næringslivet har behov for Yrkeshøyskolen


Oppgave 2
Er det riktig å skreddersy bachelor-pilotutdanningen til byggelederrollen?
·         Valget av pilot er riktig (4) – NB! Alle var enige om at valget av pilot var riktig!
·         Må omfatter mer enn bare byggelederen
·         Behovet er flersidig
·         Tverrfaglig ledelse er viktig
·         Størrelsen på byggeprosjekter setter ulike krav
·         Operativ ledelse
Oppsummering
Alle gruppene var enige om at byggeleder som pilotutdanning var et riktig valg!


3. Hvilke kompetansekrav mener dere er de viktigste for yrkes-bachelor?
Nevn de 5 viktigste i prioritert rekkefølge. Nr 1 gis 5 poeng, nr 2 gis 4 poeng osv.

Gruppe 1. Ketil Solbakke
4. Kommunikasjon
3. Logistikk /lean
2. Økonomistyring prosjektering, kontrakter
1. Menneskeorientert ledelse
+ Digitale ferdigheter

Gruppe 2. Ingeborg Nordang og Finn Simensen
6. Organisasjon og ledelse
4. Samhandling og tverrfaglig kompetanse (inkl BIM i grunnutdanning)
3. Praksis med utviklingsarbeid i bedrift
2. Etikk
1. Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Gruppe 3 Ivar Lien
5. HMS/SHA, risikoer og konsekvens
4. Kontrakts- og entrepriseforståelse
3. Prosjektstyring & Lean
2. Rollespill i undervisningen
1. Organisasjon & ledelse, tverrfaglig
+ BIM

Gruppe 4. Jens Christian Thysted og Ola Småkasin
5. Produktivitet (lean, BIM)
4. Juss og kontraktforståelse
3. Kvalitetssikring (inkl HMS)
2. Flerfaglig multikulturell kommunikasjon
1. Teknologifag tilpasset fagområde


Oppsummering prioritering av kompetansekrav
·         Stor spredning mellom kompetansekrav i gruppene.
·         De 4 gruppene hadde ulike fokusområder og prioriterte følgende på topp:
-          Planleggingskompetanse
-          Produktivitet
-          Organisasjon og ledelse
-          HMS
·         I vedlagte regneark har jeg slått sammen beslektede kompetansekrav for å finne et mønster på gruppenes besvarelser samlet sett.  Det tegner seg følgende mønster i prioriteringene:
1.Produktivitet
2. Økonomi og kontraktsjuss (jeg tror dette vil være en mer hensiktsmessig kombinasjon enn dagens LØM)
3. Planleggings- og tverrfaglig kompetanse
4. HMS og kvalitetssikring
5. Kommunikasjon
6. Ledelse
Hvis en slår sammen kommunikasjon, ledelse og etikk, blir dette det viktigste området.
·         Den store spredningen gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det bør gjennomføres en bedriftsundersøkelse for å få svar på hva bedriftene mener er viktigst!


Dag 2 Fredag
Oppgave 4.  Ole Larmerud har presentert modulbasert oppbygging av 3-årig bachelorutdanning i 2 alternativer;
- KEM-ingeniør (KEM-teknikk ledelse)
- Byggeledelse
Hva mener dere om de 2 forslagene?

Gruppe 1 Ketil Solbakke
·         Gode forslag
·         Bør søke om pilotutdanning for byggeledelse
Begrunnelse: Riktig strategi overfor høyskolene, undervisning i ledelse mangler i dag
·         Er betenkt over KEM-ingeniør – pga høyskolene som ovenfor

Gruppe 2. Ingeborg Nordang
Pål presenterte
·         BIM byggeledelse – ja.
·         KEM-ingeniør – ambivalent

Gruppe 3. Ivar Lien
·         Byggeledelse – ja
·         KEM ingeniør – noe betenkt

Gruppe 4. Jens Christian Thysted og Ola Småkasin
·         Byggeledelse – operativ, erfarings basert
Pga problemer med høyskoler
Jfr. Danmark

Oppsummering
·         Alle gruppene mente vi bør søke om pilotutdanning innen operativ byggeledelse!
Begrunnelse: Undervisningstilbud mangler i dag, bachelor-utdanningen vi være noe nytt og annerledes enn ingeniørutdanningen ved høyskolene
·         Mange var betenkt over KEM-ingeniør (for likt høyskolene?)

Spørsmål 5. Kan samme modell brukes for andre fag?

Gruppe 1 Ketil Solbakke
·         Behov i næringsliv
·         BIM bør inn i dagens fagskoleutdanning

Gruppe 2. Ingeborg Nordang
·         Elektro og bygg

Gruppe 3. Ivar Lien
·         3 årig elektro
·         Innhold fagprosjektering BIM/KEM, sjekke med bransje
·         Der det er behov i næringslivet
·         BIM må inn i dagens utdanninger

Oppsummering
·         Modellen kan brukes også på andre områder, 2 grupper påpekte elektro
·         Der det er behov for det i næringslivet
·         BIM bør inn i alle tekniske fagskoleutdanninger


Sigurd 30.mars 2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar