Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

onsdag 11. mars 2015

Invitasjon til seminar i Åsgårdstrand

Vi inviterer deg til seminar om prosjekt Yrkeshøyskolen på Thon Hotel Åsgårdstrand
torsdag 12. og fredag 13.mars.

Seminaret starter kl 10.00 på torsdagen og avsluttes etter lunsj på fredagen (ca 14.00)

Fram til lunsj den første dagen (torsdag) vil det bli informert om prosjektet og hvilken rolle vi ser for oss at Yrkeshøyskolen skal kunne få i fremtidens tekniske fagskoleutdanning på Østlandet.

Prosjektgruppen (rektorene) har bestemt at pilotutdanningen skal skreddersys til byggenæringenes fremtidige behov. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra samarbeidsprogrammet Bygg 21, Rørentreprenørene Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NELFO, El & IT Forbundet og Fellesforbundet, har vurdert byggenæringens fremtidige kompetansebehov og oppsummert dette i vedlagte prosjektnotat som bes gjennomgått som forberedelse til seminaret.

Byggenæringens kompetansebehov vil være tema etter lunsj på torsdagen. Vi starter med noen foredrag om dette før vi skal ha gruppearbeid med oppsummering i plenum.

Tema fredag er fagplanenes innhold og oppbygging av det nye studiet. Vi starter opp dagen med at Ole Harald Larmerud presenterer forslaget han har utarbeidet til oppbygging av det nye studiet.  Deretter blir det gruppearbeid og oppsummering. Programmet for seminaret vedlegges.

 Vi ser for oss at seminaret vil være starten på en prosess for utarbeidelse av fagplaner for det nye yrkesbachelor – studiet.  

Vennligst gi meg tilbakemelding om du kommer på seminaret innen fredag 6.mars kl 16.00

                                   Med vennlig hilsen
                                   Sigurd Kokkersvold
Prosjektleder
Vedlegg:
1.     Program for seminaret
2.     Deltagerliste
Prosjektnotat ”Byggenæringens kompetansebehov

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar